Hospodářská příručka

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Menu Finance

Toto menu obsahuje všechny věci spojené s penězi ve sdružení. Kompletní přístup zde má správní rada a administrátoři. Revizní komise má práva jen na zobrazení obsahu, nemůže zde nic měnit.

Práce

Každý člen sdružení si může vykazovat práce. Práce si vykazují hlavně správci sítě, technici, brigádníci a jiní aktivní členové. Každá takto přidaná práce je uložena jako nepotvrzená. Práci může potvrdit jen člen ve Správní radě, ale nikdo nemůže potvrdit práci sám sobě. Po potvrzení práce je vygenerován převod z provozního účtu sdružení na kreditní účet člena. Tímto může aktivní člen dosáhnout toho, že nebude platit členské příspěvky. Správcům sítě pak za vykazování práce na síti to vychází tak, že nemusí platit členské příspěvky. Větší práce se řeší standardním zaplacením na účet dodavatele, brigádníka nebo aktivního člena.

Pracovní výkazy

Pracovní výkazy fungují podobným stylem jako práce, obsahují ovšem více prací. Výkaz může být měsíční nebo datově neomezený (shluklé práce). Oproti pracím existuje přededitační mód, který umožnuje vyplňovat výkaz postupně a v okamžiku, kdy je kompletní jej zaslat k hlasování.

Neidentifikované platby

Platby se normálně přiřazují podle variabilního symbolu (telefonní číslo). Pokud člen uvede při placení chybný variabilní symbol, nelze tuto platbu automaticky identifikovat. Takové platby se zobrazují zde a je potřeba je přiřadit ke správnému členu ručně. V systému jsou evidovány bankovní účty členů. Pokud člen například pravidelně platí ze svého bankovního účtu a jednou splete variabilní symbol, pak je snadnější podle čísla účtu takovou neidentifikovanou platbu správně přiřadit.

Bankovní účty

 • Bankovní účty sdružení

Bankovní účet sdružení je po instalaci jen jeden, ale je možné další přidat. Důležitý je import dat. Importuje se daný výpis za určité období. Import je funkční a odladěný zatím pro Raiffeisen banku. Operace importu může být náročná na zdroje počítače a trvat dlouho, viz Příprava pro import dat. Pro každý import je evidován jeden výpis. Dále je možnost přidávat platby do systému ručně.

 • Bankovní účty

Zde jsou bankovní účty členů. Nelze je přidávat ručně, jsou vytvářeny při importu. Lze na nich vidět bankovní převody, které nejsou podvojné. Bankovní účty jsou užitečné v případech, kdy člen splete variabilní symbol, tak podle již známého členova bankovního účtu lze tuto platbu identifikovat.

Podvojné účty

 • Kreditní účty

Nejdůležitější typ podvojného účtu. Každý člen má jeden svůj kreditní účet. Na tento účet mu přichází peníze při přiřazení platby. Zároveň z tohoto účtu je mu pravidelně strháván členský příspěvek. Stav účtu je rozdíl všech příchozích a všech odchozích převodů. Pokud je stav záporný, pak je člen dlužníkem, je třeba ho upozornit, v krajním případě mu vypnout internet, dokud nezaplatí. Pokud je stav kladný, tak to znamená, že člen má ještě zaplaceno dobředu.

 • Projektové účty

Každý aktivní člen by měl mít právo realizovat nějaký svůj projekt. Na tento projektový účet mu pak mohou jiní členové posílat peníze ze svých kreditních účtů.

 • Pokladna

Podvojný účet reprezentující pokladnu.

 • Odběratelé

Podvojný účet, z kterého budou přicházet peníze od odběratelů, například za školení pořádané sdružením.

 • Provozní účet

Na tento účet se strhávají členské příspěvky. Je jen jeden v systému a vlastní ho sdružení. Z tohoto účtu pak chodí peníze na účty infrastruktury, dodavatelů, bankovní poplatky atd.

 • Účet infrastruktury

Nebo také účet pro investice do sítě. Chodí na něj členské vstupní příspěvky a také peníze z provozního účtu. Peníze z něj pak chodí na podvojné účty dodavatelů na výstavbu sítě.

 • Účet dodavatelů

Na tento podvojný účet chodí peníze pro všechny dodavatele za různé faktury.

 • Bankovní poplatky

Na tomto podvojném účtu se shromažďují všechny poplatky z daného podvojného bankovního účtu. Patří vždy k jednomu skutečnému bankovnímu účtu sdružení.

 • Bankovní úroky

Z tohoto podvojného účtu chodí na daný podvojný bankovní účet sdružení peníze získané od banky z úroků. Patří vždy k jednomu skutečnému bankovnímu sdružení.

 • Bankovní účty

Jedná se o podvojný účet. Jinde je zmiňován jako podvojný bankovní účet. Odpovídá vždy jednomu skutečnému bankovnímu účtu sdružení. Z tohoto účtu chodí identifikované platby na kreditní účty členů, na bankovní poplatky atd. Na tento účet chodí peníze z podvojného účtu členských příspěvků, z podvojného účtu bankovních úroků, atd.

 • Přijaté členské příspěvky

Podvojný účet, který hromadně reprezentuje skutečné bankovní účty všech členů. Chodí z něj všechny členské příspěvky na podvojný bankovní účet.

Účetní deník

Obsahuje seznam všech účetních položek. Na rozdíl od většiny tabulek se zde nové položky přidávají na začátek podle data a času jejich uskutečnění. Zobrazované převody jsou podvojné, jsou vždy mezi podvojnými účty.

Strhává pravidelné členské příspěvky členů z jejich kreditního účtu.

Strhává jednorázové vstupní příspěvky členů (je ovšem se možné domluvit na splácení tohoto jednorázového příspěvku).

Peněžní tok

Faktury