Co je třeba udělat po instalaci

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Předpokládám, že máte úspěšně nainstalovaný FreenetIS a správně jste vyplnili instalační formulář. Většina těchto údajů lze pak změnit v systému, případně ručně změnit v databázi (pokud přesně víte, co děláte). Po instalaci, když jste přihlášený jako admin, tak nevidíte některé funkce, protože první člen je speciální a některé funkce mu logicky nejsou dostupné jako ostatním členům. První člen představuje sdružení samotné, takže mimo počáteční konfigurace by už nikdo neměl používat přihlašování jako admin. Snažíme se psát i vnitřní programovou nápovědu, která se snaží vysvětlit některé funkce nebo koncepty. Tato nápověda je znázorněna malým otazníčkem v modrém kolečku a zobrazí se po najetí myší na ni.

Poslední aktualizace srpen 2012

Adresní body

FreenetIS používá systém adresních bodů. Text, co tu byl dříve a tvrdil, že je nutné nejprve dostat do systému města a ulice už neplatí. Zapracovali jsme na uživatelském rozhraní, takže nové ulice a města lze přidávat během přidávání nových členů i zařízení. Slouží k tomu zelené tlačítko plus.

Poplatky

Pro správný chod systému je potřeba mít vyplněny všechny typy základních poplatků. Věnovali jsme práci tarifům, což je možnost mít různé výše členských příspěvků pro každého člena. Výchozí tarify pro členské příspěvky se ovládají pomocí tarifů člena s ID 1, který reprezentuje sdružení samotné.

Šablony zařízení

Při vytváření zařízení se používají šablony, což jsou vlastně předefinice výrobních vlastností zařízení pomocí nichž jsou zařízení přidávána. V rozhraní šablon je možnost je importovat. Pokud nechcete vytvářet všechny šablony od nuly, doporučujeme použít námi předefinované šablony a exportovat si je do systému.

Linky a podsítě

Opět dříve tu bylo nutné mít dopředu uložené v systému linky a podsítě pro přidávání zařízení. Toto teď není nutné, díky lepšímu uživatelskému rozhraní je možné přidávat nové linky a podsítě během přidávání rozhraní, IP adres nebo zařízení.

Zařízení v majetku sdružení

Zařízeními v majetku sdružení jsou myšleny všechny aktivní síťové prvky, které vlastní sdružení, jde o přístupové body, routery, switche, servery atd. Je dobré je mít evidovány před přidáváním zařízení samotných členů. Jedno zařízení může mít více rozhraní, jedno rozhraní může mít více IP adres, toto je výhodné například u AP nebo routerů. Domácí počítače mají obvykle jedno rozhraní a jednu IP adresu.

Členové

Nyní můžete začít přidávat členy. Člen s ID 1 vytvořený po instalaci je speciální, nemá svůj kreditní účet, ale vlastní zbytek účtů, jeho tarify jsou výchozí pro ostatní členy. Tento člen reprezentuje vaše sdružení v systému. Při reálném běhu systému, by žádný uživatel neměl využívat jeho uživatele admin, ale měl by každý správce, technik, člen správní rady, administrátor vystupovat za sebe.

Zařízení členů

Po přidání člena je třeba také uložit jeho zařízení - obvykle krabičku a jeden nebo více PC. Pravděpodobně využijete nejčastěji využijete volbu "Přidat celé zařízení", což znamená vytvoření jednoho zařízení, s jeho rozhraními, IP adresami a linkami s dalšími zařízeními dle šablon zařízení.

Uživatelé

Přidávání nových uživatelů obvykle není nutné. S novým členem je vytvářen vždy jeden uživatel, což většinou stačí.

Finance

Jakmile máte zaevidovány všechny členy, tak je možné provést import bankovních výpisů. Podporovány jsou HTML výpisy od Raiffeissenbank a FIO. Poté můžete začít přiřazovat některé neidentifikované platby. Jakmile uznáte za vhodné, začněte strhávat členům z jejich kreditních účtu kredit. Tím by jste měli snadno odhalit dlužníky. Strhávání členských příspěvků se dělá každý měsíc v půlce měsíce. Takže bude nutné to takto udělat od začátku fungování sdružení po současnost a pak už jen každý měsíc. Nejvhodnější je 16. den v měsíci. Stržením pak docílíte toho, že u každého člena budete vědět stav jeho kreditu, zda-li má zaplaceno dopředu, nebo dluží.

Přesměrování

Jakmile máte kompletně zaevidovanou vaši síť, zaevidované všechny členy, naimportované platby, tak můžete začít s přesměrováním. Samotným zapnutím přesměrování na dané podsíti zjistíte všechny neidentifikované nebo načerno připojené lidi. Zapnutí na dané podsíti znamená, že tuto podsíť začne centrální brána filtrovat. Jakmile tedy bude v této podsíti IP adresa, která bude chtít do internetu a nebude v databázi, bude zablokována (přesměrována). Pak můžete začít aktivovat přesměrování pro dlužníky, nebo i další lidi, když je chcete o něčem informovat. (upozorňování)