Administrátorská příručka

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Menu Administrace

Toto menu vidí jen uživatel s nejvyššími právy - administrátor.

Logy přihlášení

Toto je statistika všech uživatelů, kde lze u každého uživatele vidět datum a čas jeho posledního přihlášení.

Nastavení

V této sekci lze nestavovat různé systémové proměnné a ovládat moduly (upozorňování, monitoring, provoz, QoS, SMS, email). Jsou zde také vypsány informace o aktuální verze FreenetISu, verze databáze a stav modulů.

Poplatky

Poplatky jsou více druhů a jsou platné vždy v určeném časovém období v dané výši.

  • Pokuta
  • Poplatek za transakci
  • Poplatek za bankovní transakci
  • Měsíční členský příspěvek
  • Vstupní příspěvek

Poplatky mají tu funkci, že ve většině formulářů předvyplňují hodnotu poplatku, ale někde se jejich hodnota používá automaticky. Je proto rozumné si výše poplatků správně nastavit. Pokud poplatek daného typu ve svém sdružení nevedete, pak ho nastavte na nulu.

Přístupová práva

V této sekci má administrátor možnost přidělovat uživatelům různá práva. Každý člen po přidání do systému má buď práva čekatele na členství nebo práva řádného člena. Teprve zde mu lze přidělit práva technika, ceritfikovaného technika, revizní komise, správní rady, případně administrátorská práva.

Překlady

Systém FreenetIS je napsán s podporou internacionalizace, zdrojové kódy jsou v angličtině a je přeložen do češtiny. V této sekci jsou překlady všech výčtových typů uložených v databázi. (I18n)

Výčty

Umožňuje správu výčtových typů v systému.

Telefoní faktury

V této sekci může admin importovat faktury Vodafone, přiřazovat účtované čísla uživatelům.

Import faktury probíhá za pomoci programu Adobe Reader, ve kterém otevřeme fakturu a pomocí CTRL+A a CTRL+C/V ji vložíme do pole pro import. Pozn.: Import může trvat delší dobu, vkládá do databáze velké množství dat, mějte chvilku strpení.

Fakturovaná čísla jsou automaticky vyhledávána v databázi uživatelů (tabulky: users a contacts) a přiřazována uživatelům. Uživatel který může manipulovat s vlastní fakturou za telefon, pokud je v ARO skupině telephonists.

Čísla s nimiž byl telefonista ve styku jsou automaticky označována jako:

  • Soukromá: Pokud je číslo v soukromých uživatelových kontaktech.
  • Firemní: Pokud je číslo nalezeno jako číslo některého uživatele. (tabulky users a contacts)

Pokud neplatí ani jedna podmínka:

  • Soukromá: SMS, MMS, Data, Platby, Roaming SMS
  • Firemní: VPN

Hromadné upozornění uživatelům jejichž číslo je v dané faktuře, lze odesílat pokud je faktura nezamčena. Informuje uživatele o možnosti změn v nastavení soukromých a firemních telefonů jejich faktury.

Zamčená/Odemčená fatura pokud je faktura odemčena nemohou ji upravovat zainteresovaní telefonisté, ale pouze administrátor, který vykonává finální úpravy před zaúčtováním.


Starší odkazy

Odkazy na nějaké triky ve FreenetISu.