Editace člena

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Typ člena

  • Bývalý člen - členství má ukončeno na vlastní žádost nebo Správní radou
  • Čekatel na členství - odevzdal přihlášku, je zaregistrován ve Freenetisu, mohli i zaplatit vstupní příspěvek, ale Správní rada ještě jeho členství neschválila.
  • Čestný člen - dle stanov tento statut uděluje Správní rada. Čestný člen nemusí platit vstupní ani pravidelné příspěvky, ale nemá právo hlasovat na Valné hromadě (může se účastnit, vznášet připomínky a náměty)
  • Člen bez statusu - tento statut navrhuji pro členy, pro které žádné jiné rozumné označení není. Máme ve sdružení přesně 2 takovéto a nemůžeme s nimi nic dělat, pokud chceme mít optický kabel natažen přes jejich nemovitost.
  • Nečlen - Ve Freenetisu je možné evidovat i kontakty na dodavatele materiálu a služeb a jejich zaměstnance, kteří nejsou členy sdružení. Toto bude užitečné v momentě, kdy Freenetisu bude umožňovat védení kompletního účetnictví sdružení.
  • Neplatič - Předseda navrhuje tento status jako jasné označení člena, který dlouhodobě neplatí, ale ještě nebyl Správní radou "ukončen".
  • Přerušené členství - pokud člen odjíždí na dlouhou dobu (několik měsíců až let) např. za prací do zahraničí, nemá smysl, aby platil členské příspěvky. Další příklad - chalupář, kteří jezdí do našeho kraje např. jen na prázdniny.
  • Řádný člen - člen, který zaplatil vstupní příspěvek, podal přihlášku a Správní rada ji schválila. Platí pravidelné příspěvky.