Zajištění kvality služeb (QoS)

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Zajištění kvality služeb (QoS) umožnuje jednotlivým členům nastavit různé garantované a maximální rychlosti a pomáhá zaručit kvalitu služeb (např. VoIP). U každého člena je možné explicitně nastavit garantovanou a maximální rychlost a pro dedikované služby lze definovat seznam prioritních IP adres.

Toto chování je vytvořeno pomocí deamonu, který pravidelně načítá data (definice svého chování) z FreenetiISu, a dle těchto dat ustavuje nástroji iptables a ipset pravidla, které zaručují definované chování.

Instalace ze zdrojových kódů

Tento postup instalace je zde pro vývojářské účely. Koncový uživatelé by měli instalovat pomocí balíku frenetis-qos.

Závislosti

apt-get install wget ipset iptables

Instalace

Skripty a konfigurační soubor nalezneme ve složce /application/vendors/qos ve zdrojových souborech FreenetISu. Postup instalace:

1) Zkopírujeme soubory

sudo mkdir /etc/freenetis
cd ./application/vendors/qos
sudo cp ./freenetis-qos.init.sh /etc/init.d/freenetis-qos
sudo cp ./freenetis-qos-sync.sh /usr/sbin/freenetis-qos-sync
sudo cp ./freenetis-qos.conf /etc/freenetis

2) Nastavit práva pro spouštění

sudo chmod +x /etc/init.d/freenetis-qos
sudo chmod +x /usr/sbin/freenetis-qos-sync

3) Přidat automatické spouštění po bootu

sudo update-rc.d freenetis-qos defaults

Konfigurace

V konfiguračním souboru (/etc/freenetis/freenetis-qos.conf) je nutné nastavit cestu ke FreenetISu (proměnná PATH_FN).

Dále potom vstupní a výstupní rozhraní (poměnné INPUT_INTERFACE, OUTPUT_INTERFACE). Vstupním rozhraním se rozumí rozhraní na které se aplikují pravidla pro download a výstupní pro upload pravidla.

Spuštění a správa

Skript je spouštěn automaticky po startu systému.

Manuální spuštění:

sudo /etc/init.d/freenetis-qos start

Manuální zastavení:

sudo /etc/init.d/freenetis-qos stop

Aktuální stav monitoringu:

sudo /etc/init.d/freenetis-qos status