Uživatelská příručka

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Přihlášení

Pro používání informačního systému FreenetIS je třeba se nejprve přihlásit. K tomu je potřeba být zaregistrovaný. Zaregistrovat člena by měl technik při připojování do sítě, případně v budoucnu by měli mít uživatelé možnost registrovat se sami a přes systém žádat o členství. Členové, kteří byli připojeni dříve, než byl FreenetIS spuštěn, by měli obdržet od sdružení své přidělené přihlašovací údaje. Přihlašovacími údaji je myšlen login a heslo (login je přihlašovací jméno, nebo také přezdívka).

Můj profil

Profil člen uvidí hned po přihlášení v pravém panelu. Obsahuje kontaktní údaje a také informace o členství. Pokud některé údaje nesouhlasí z různých důvodů, je třeba to ohlásit. Nejlépe zaměstnanci podpory, správci přístupového bodu nebo připojujícímu technikovi. Důležité jsou zejména telefonní číslo a stav kreditu. Podle telefonního čísla systém přiřazuje platby členských příspěvků. Stav kreditu umožňuje členovi si hlídat, do kdy má zaplaceno.

Moji uživatelé

K profilu člena je standardně po registraci vytvořen jeden uživatel systému. Nicméně člen může přidat další uživatele, například další rodinné příslušníky, kteří budou mít do systému přístup. Jednou vytvořený uživatel již nejde smazat, takže je dobré si dávat pozor, ať nejsou další uživatelé přidáváni zbytečně.

Moje převody

Systém plateb ve FreenetISu funguje na základě účtů a převodů. Účty jsou dvojího druhu - bankovní a podvojné. Člen zde vidí převody peněz na svém kreditním (podvojném) účtu. Platba členských příspěvků na bankovní účet je zpracována tak, že nejprve přijde tato platba na bankovní účet sdružení. Pokud je v daném období ve sdružení zaveden poplatek za platbu, pak je stržen z této platby. Podaří-li se tuto platbu správně přiřadit podle variabilního symbolu (telefonního čísla), pak je odeslána z podvojného účtu bankovních plateb sdružení na kreditní účet člena. Tento převod člen vidí jako příchozí. Každý měsíc je pak z kreditního účtu stržen pravidelný členský příspěvek. Tento převod na provozní účet sdružení je vidět jako odchozí platba. Výsledný stav účtu je dán sečtením všech příchozích převodů a odečtením všech odchozích převodů. Pokud je výsledný stav kladný, pak udává, kolik kreditu ještě člen má. Pokud je záporný, tak udává, kolik peněz člen dluží sdružení. Pokud se blíží vyčerpání kreditu, pak je člen upozorněn (buď mailem, nebo přesměrováním). I když je člen v dluhu, nějakou dobu bude upozorňován na zaplacení. Pokud do dané doby nezaplatí, bude trvale přesměrován nebo přímo odpojen.

Moje zařízení

Zde vidí člen všechna svá zařízení, která používá, jako např: domácí router pro příjem (krabička), počítače, notebooky, atd. Pokud zde nejsou vidět, je nutné požadovat nápravu po připojujícím technikovi, který je nezapsal do systému. Každé nové zařízení zapojené do sítě je třeba hlásit. Nové zařízení nebo chybné údaje je třeba hlásit správci přístupového bodu, který je přidá do systému.

Moje práce

Zde má možnost každý uživatel zadávat práce, které udělal pro sdružení. Tyto práce jsou nepotvrzené. Práce musí potvrdit někdo ze správní rady. Uživatel, i když je sám ve Správní radě, nikdy nemůže potvrdit své vlastní práce. Jakmile je práce potvrzena, je vygenerován převod z provozního účtu sdružení na kreditní účet člena. Tímto způsobem by vykazují práce technici, správci, brigádníci, případně jiní nadšenci. Ve výsledku to znamená, že klidně nemusí platit členské příspěvky, záleží na stavu jejich kreditního účtu.

Moje pracovní výkazy

Zde má možnost každý uživatel zadávat pracovní výkazy, které udělal pro sdružení. Tyto práce jsou nepotvrzené. Pracovní výkaz musí být potvrzen někdo ze správní radou. Uživatel, i když je sám ve Správní radě, nikdy nemůže potvrdit své vlastní pracovní výkazy. Jakmile je práce potvrzena a typ platby výkazu je nastaven na Platba kreditem do FreeNetISu, je vygenerován převod z provozního účtu sdružení na kreditní účet člena.

Způsob práce s rozhraním pracovních výkazů

Rozhraní pracovních výkazů umožňuje ukládat rozpracované (nedokončené) pracovní výkazy takzvané koncepty. Na konceptu můžete pracovat jakkoliv dlouho (je viditelný pouze pro Vás), dokud neuznáte, že je připraven pro schválení což provedete pomocí tlačítka Zaslat tento koncept na hlasování o schválení, které je dostupné na stránce zobrazující daný pracovní výkaz.

Pracovní výkazy se dělí na dva typy. Prvním typem je takzvaný Měsíční pracovní výkaz, který dostává svému názvu a splňuje funkci výkazu pro daný měsíc daného roku. Druhým typem výkazu jsou takzvané Shluklé práce, které umožňují shlukovat práce podobného ražení z různými daty provádění.

Moje účty za telefon

Zobrazuje se pouze pokud jste držitelem telefonu patřícího sdružení. Zobrazuje informace o poskytovaných službách na daný telefon a umožňuje označovat je za soukromé/firemní.

Moje VoIP hovory

Obsahují výpis vašich VoIP hovorů, pokud jste držitelem VoIP telefonu. Dále umožňuje vypočtení ceny hovoru na jakékoliv číslo.

Moje pošta

Zpřístupňuje vnitřní informační poštu systému, kterou můžete být upozorňován na různé aktivity v systému a popřípadě také komunikaci s jiným uživatelem.

Změnit heslo

Objeví se formulář, který umožňuje změnit vaše heslo do systému.

Odhlášení

Po ukončení práce v systému je dobrým zvykem se odhlásit. Odhlášení provedete kliknutím na odkaz vpravo nahoře.