Správcovská příručka

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Menu Uživatelé

Obsahuje přehled všech členů a uživatelů systému. Člen může mít více uživatelů. Člen je brán spíše z pohledu peněz a placení členských příspěvků. Uživatelem je myšlen každý, kdo se může přihlásit do systému, například rodinný příslušník. Na uživatele jsou vázána například zařízení a práce. Práva na tuto sekci mají technici, správní rada, revizní komise a administrátoři.

Členové

Zde jsou všichni členové sdružení. Vyhledávat mezi členy můžete pomocí filtrů. Filtrovat zobrazení lze pomocí jména člena (obvykle jméno a příjmení), města, ulice nebo telefonního čísla. Filtry ignorují háčky a čárky a je možné filtrovat jenom podle pár znaků, není třeba psát celé slovo. Je možné řadit záznamy podle sloupce kliknutím na jeho nadpis. Po opětovném kliknutí jsou záznamy řazeny obráceně. Je zde také důležitá možnost přidání nového člena. Tato akce vytvoří v systému člena, uživatele přiřazeného k tomuto členovi a podvojný kreditní účet pro evidenci převodů peněz tohoto člena.

Uživatelé

Zobrazí všechny uživatele systému FreenetIS. Jeden člen v systému může mít více uživatelů. Podobně jako u členů je zde možnost filtrování. Každý uživatel má své vlastní přihlašovací údaje do systému. Uživatel může mít své práce, zařízení a může být také technikem nebo správcem zařízení.


Menu Síť

Plná práva na tuto sekci mají jen certifikovaní technici a administrátoři. Správní rada, revizní komise a necertifikovaní technici mají jen práva prohlížení záznamů.

Zařízení

Zobrazí všechny zařízení uložené v systému. Opět je možné využívat filtrování výpisu. Je zde možnost přidávat nové celé zařízení - vytvoří se tak nové zařízení (název, typ, atd. a vybere se uživatel a technik), vytvoří se pro něj jedno rozhraní (MAC adresa a vybere se segment) a pro toto rozhraní se vytvoří jedna IP adresa (IP adresa a vybere se podsíť). Každé zařízení může obecně mít více rozhraní. Další možnost je přidat zařízení. Ta vytvoří jen nové zařízení, navazující rozhraní nebo porty je potřeba vytvořit zvlášť.

Linky

Zobrazí všechny linky v síti. Linky charakterizují síť z fyzického pohledu. Ukládá se zde technologie (ethernet, wifi, optika, ...), rychlost technologie a duplexnost přenosu. Linky jsou důležité pro přidávání nových rozhraní. U každého rozhraní je třeba určit, do kterého linku je rozhraní připojeno.

Rozhraní

Zobrazí všechna rozhraní, porty, virtuální AP a bridge. Každé zařízení může mít více rozhraní. Rozhraní je reprezentováno hlavně MAC adresou a vždy patří do nějaké linky. Pokud se jedná o bezdrátové rozhraní, potom je specifikováno ještě pomocí typu (AP, klient), normy (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n), kanálu, frekvence, antény a polarizace. Rozhraní může mít více VLAN rozhraní a IP adres.

Portem je myšlen port v síťovém přepínači (switchi). Port vždy patří do nějakéhé linky. Port může patřit do více VLANů, a zároveň VLAN může mít více portů.

VLAN rozhraní

Zobrazí všechna VLAN rozhraní (rozhraní virtuální sítě). VLAN rozhraní patří vždy k nějakému existujícímu rozhraní a VLANu.

VLAN rozhraní se využívají výhradně u routerů v optické síti. Například jeden takový router má jedno rozhraní, ve kterém může být více VLAN rozhraní, které pak mají své IP adresy.

VLANY

Zobrazí všechny VLANy (virtuální sítě). Virtuální sítě se používají u switchů na spojové (linkové) vrstvě a jsou to domény všesměrového vysílání. Virtuální sítě tvoří na portech přepínačů samostatné logické celky. Přepínače používají v rámci virtuální sítě ke komunikaci protokol spojové vrstvy IEEE 802.1q. VLANy se používají pro evidenci struktury optických sítí a týkají se pouze aktivních síťových prvků routerů a switchů.

VoIP

Zobrazí všechny registrované VOIP účty. Každý uživatel může mít registrovaný právě jeden VoIP účet. Více o VoIP a jeho nastavení a integraci s asteriskem.

IP adresy

Zobrazí všechny IP adresy. Každá IP adresa má aspoň jedno rozhraní, případně VLAN rozhraní (pouze v případě, že je to IP adresa routeru na optické síti). IP adresa vždy patří do nějaké existující podsítě.

Podsítě

Zobrazí všechny podsítě. Podsíť je IP adresa s maskou, např. 192.168.0.0/24. Každá IP adresa v systému patří do nějaké podsítě. Podsítě popisují síť z hlediska síťové (třetí) vrstvy.

Oblasti

Oblasti shlukují podsítě do větších celků. Jedna podsíť může být ve více oblastech.