Monitoring

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Monitoring ve FreenetISu je založena na nástroji fping. Samotný monitoring je deamon běžící na linuxuvém stroji, který má přístup do Vaší vnitřní sítě a k serveru, na kterém běží FreenetIS. (FreenetIS i monitoring mohou běžet na jednom stroji, ale tato konfigurace není doporučena, jelikož monitoring vytváří velkou zátěž na běhový server)

Monitoring komunikuje s FreenetISem pomocí nástroje wget. Z FreenetiISu získává IP adresy v síti, které má monitorovat. Poté proběhne samotný test dostupnosti jednotlivých adres. Výstup testu je zaslán zpět FreenetISu, který jej zobrazí v rozhraní monitoringu.

Priorita monitorování

Nejedná se o priority v pravém slova smyslu, spíše priority jdou pomocí něj simulovat. Přesnější termín by byl zřejmě skupiny.

Ve FreenetISu si zařízení rozdělíme do jednotlivých priorit. Pro každou prioritu je spustit jeden samostatný proces monitorování.

Praktické použití: Zařízení sdružení (tj. nejdůležitější) si označíme prioritou 1 (např. 500 zařízení), ostatní zařízení, které chceme z nějakého důvodu monitorovat si označíme prioritou 2 (např. 2500 zařízení).

Upozornění na e-mail

FreenetIS posílá informace na e-mail o zařízeních, které nejsou dostupné a o zařízeních, které byly nedostupné a již jsou opět dostupné. Interval upozorňování se postupně zvyšuje - první minuty se posílá upozornění každou minutu, po 5 minutách již každé 3 minutách, po 10 minutách po 5 minutách atd. U znovu funkčních zařízení se pak posílájí e-maily jenom do 10 minut od znovu najetí.

Programátorsky je pak vše řešené přes e-mailové fronty a metody push, která e-mail s upozorněním vloží na vršek fronty (tj. odešle se jako první).

Instalace ze zdrojových kódů

Tento postup instalace je zde pro vývojářské účely. Koncový uživatelé by měli instalovat pomocí balíku frenetis-monitoring.

Závislosti

apt-get install fping

Instalace

Skripty a konfigurační soubor nalezneme ve složce /application/vendors/monitoring ve zdrojových souborech FreenetISu. Postup instalace:

1) Zkopírujeme soubory

sudo mkdir /etc/freenetis
cd ./application/vendors/monitoring
sudo cp ./freenetis-monitoring.init.sh /etc/init.d/freenetis-monitoring
sudo cp ./freenetis-monitord.sh /usr/sbin/freenetis-monitord
sudo cp ./freenetis-monitoring.conf /etc/freenetis

2) Nastavit práva pro spouštění

sudo chmod +x /etc/init.d/freenetis-monitoring
sudo chmod +x /usr/sbin/freenetis-monitord

3) Přidat automatické spouštění po bootu

sudo update-rc.d freenetis-monitoring defaults

Konfigurace

V konfiguračním souboru (/etc/freenetis/freenetis-monitoring.conf) je nutné nastavit cestu ke FreenetISu (proměnná PATH_FN).

Dále lze nastavit chování priorit (proměnná MAX_PRIORITY). Pokud nastavíte proměnnou na hodnotu 0, všechny proměnné se budou spouštět ve stejném procesu. Pokud nastavíte číslo na hodnotu větší než 0, budou monitorovány všechny priority do nastaveného čísla v samostatném procesu pro každou prioritu.

Spuštění a správa

Skript je spouštěn automaticky po startu systému.

Manuální spuštění:

sudo /etc/init.d/freenetis-monitoring start

Manuální zastavení:

sudo /etc/init.d/freenetis-monitoring stop

Aktuální stav monitoringu:

sudo /etc/init.d/freenetis-monitoring status