Integrace s QGIS

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení projektu QGIS pro mix S-JTSK a WGS84 vrstev

Mapy CUZK jsou primárně v souřadnicovém systému S-JTSK (Greenwich) / Krovak, EPSG:102067 A tak tomu bude ještě mnoho a mnoho let, protože přepočet z JTSK na WGS84 je nepřesný, tzn. konverze by nebyla beze ztrát. WMS služba CUZK umí souřadnice i mapy poskytovat i ve WGS84, ale přepočet zatěžuje server a výsledná mapa je pak zdeformovaná (nakloněná). Proto je lepší mít projekt v QGISu nastaven na systém S-JTSK a WGS84 používat pouze v těch našich vrstvách, kde je WGS84 praktičtější.

V současné době defaultní implementace transformace mezi WGS84 do S-JTSK obsahuje chybu až 120m, takže je nepoužitelná.

Pro použitelnou přesnost musíte do nastavení SRS v projektu QGISu k defaultní definici S-JTSK (Greenwich) přidat řetězec "+towgs84=570.83789,85.682641,462.84673,4.9984501,1.5867074,5.2611106,3.5610256".

Abyste to nemuseli dělat v každém projektu, v menu "Editovat-Uživatelský SRS" si přidejte nový SRS s touto definicí:

+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +pm=greenwich +units=m +no_defs +towgs84=570.83789,85.682641,462.84673,4.9984501,1.5867074,5.2611106,3.5610256

Napojení na MySQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `geometry_columns` (
 `f_table_catalog` varchar(256) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `f_table_schema` varchar(256) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `f_table_name` varchar(256) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `f_geometry_column` varchar(256) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `coord_dimension` int(11) NOT NULL,
 `srid` int(11) NOT NULL,
 `type` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;


INSERT INTO `geometry_columns` (`f_table_catalog`, `f_table_schema`, `f_table_name`, `f_geometry_column`,  `coord_dimension`, `srid`, `type`) VALUES
(, , 'uzly', 'the_geom', 2, 4326, 'POINT'),
(, , 'spoje', 'geom', 2, 4326, 'LINESTRING'),
(, , 'qgis_uzly', 'geom', 2, 4326, 'POINT'),
(, , 'qgis_spoje', 'geom', 2, 4326, 'LINESTRING'),
(, , 'qgis_spoje_10GHz', 'geom', 2, 4326, 'LINESTRING'),
(, , 'towns', 'geom', 2, 4326, 'POLYGON'),
(, , 'qgis_uzly_optika', 'geom', 2, 102067, 'POINT');
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `qgis_spoje` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `geom` geometry NOT NULL,
 `name` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `COMMENT` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=66 ;

Konverze katastrálních oblastí na polygony

Katastrální oblasti ve vektorové podobě jsou v souboru kucr.osm. Bohužel to nejsou oblasti (polygony), ale jen hromada čar (linestring). Pro spatial SQL dotazy typu "ve kterém katastru se nachází bod X,Y?" ale potřebujeme polygony.

Převod z linestring-ů na polygony je oříšek. V QGISu jsem žádný takový plugin nenašel, naštěstí to umí PostGIS.

Vyzkoušel jsem to na uzavřeném obrazci ze 2 linestringů:

insert into oblasti (name, the_geom) values ('novy', (select (ST_dump(st_polygonize(kucr.the_geom))).geom from spoje));

Nejdříve bylo potřeba znovu-nastavit SRID, které se ztratilo při konverzi z shape vrstvy do Postgisu:

update kucr set the_geom=setsrid(the_geom,4326);

Pak již nic nebránilo udělat konverzi pro celou ČR:

insert into mesta (the_geom) (select (ST_dump(st_polygonize(the_geom))).geom from kucr);

Což proběhlo kupodivu relativně rychle (pár sekund).

Pokud byste chtěli polygonizovat pouze menší oblast, lze to např. takto:

insert into mesta (the_geom) (select (ST_dump(st_polygonize(the_geom))).geom from kucr where kucr.the_geom && SetSRID('BOX3D(17.4 48.9, 17.6 49)'::box3d, 4326));