Instalace ze zdrojových kódů

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Tento návod je určen pro vývojáře FreenetISu, pro distribuční účely je k dispozici instalace z balíčkovacích sytémů.

FreenetIS můžete provozovat na jakémkoli serveru (včetně Windows), ale doporučená platforma je Linux.

Linux

Tento návod předpokládá použití distribuce Debian. U jiných distribucí bude postup podobný.

Příprava

Instalace PHP, Apache, MySQL a phpMyAdmina. Je potřeba být přihlášen jako root.

apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-curl mysql-server phpmyadmin

Podporované verze nástrojů

 • PHP verze 5.1.2 a vyšší
 • MySQL verze 5.1.0 a vyšší

Locale

Pro správnou funkci porovnání českých řetězců v PHP musíte mít nainstalované české UTF-8 locale. Takže:

dpkg-reconfigure locales

Vybrat:

cs_CZ.UTF-8
en_US.UTF-8

a restartovat apache:

apache2ctl graceful

Apache

Pro správný běh Apache upravte soubor s konfigurací virtualhost-a, který na Debianu najdete takto:

 • pokud jste žádný virtualhost zatím nenastavovali, jedná se o soubor /etc/apache2/sites-available/default
 • pokud už nějaký virtualhost máte, pak bude nejspíš nakonfigurovaný v některém dalších souboru v adresáři /etc/apache2/sites-available/

Do tohoto souboru přidejte následující řádky:

<VirtualHost *>
    ServerAdmin webmaster@example.org
    ServerName freenetis.example.org
    DocumentRoot /var/www/freenetis
    <Directory /var/www/freenetis>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

kde samozřejmě místo ServerAdmin a ServerName zadejte vaše údaje.

Nakonec restartujte Apache příkazem:

/etc/init.d/apache2 restart

Volitelné: Povolení mod_rewrite

Pokud jej nemáte povolený, tak jej povolte:

a2enmod rewrite

V konfiguraci virtualhost-a Apache (z přecházející bodu), povolte pro adresář FreenetIS možnost přenastavování konfigurace Apache pomocí souboru .htaccess - do sekce Directory přidejte direktivu "AllowOverride All". Tato sekce Directory by pak měl nakonec vypadat asi takto:

    <Directory /var/www/freenetis>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

Nakonec restartujte Apache příkazem:

/etc/init.d/apache2 restart

MySQL

Pro nastavení MySQL databáze je možné použít nespočet nástrojů a postupů. Pro každý z nich ale budete potřebovat uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k vašemu MySQL serveru. Po instalaci existuje pouze jediný uživatel - root a jeho heslo je prázdné. Pokud jej zapomenete, změníte ho pomocí

dpkg-reconfigure mysql-server-VERZE

kde VERZE označuje číslo verze MySQL serveru. U novějších verzích je to obvykle 5.1, u těch starších pak 5.0.

Pomocí phpMyAdmin

PhpMyAdmin je pokročilý nástroj pro správu MySQL databázi přes webové rozhraní. Po instalaci je dostupný na

http://IP adresa serveru/phpmyadmin/

nebo pokud pracujete na localhostu, tak i na

http://localhost/phpmyadmin/

Kliknětě na Oprávnění a pak na Přidat nového uživatele. Jméno uživatele zadejte libovolné (doporučeno freenetis). Počítač vyberte lokální (důležité z hlediska bezpečnosti). Heslo nastavte silné, pokud možno náhodně vygenerované (dobrý generátor je např zde. Vyberte volbu "Vytvořit databázi stejného jména a přidělit všechna oprávnění" a vpravo dole klikněte na Proveď.

Pomocí konzole

Phpmyadmin nemusíte využít, pak lze databázi vytvořit ručně. Nejprve je nutné se přihlásit do databáze, budete vyzváni na heslo databázového superuživatele.

mysql -u root -p

Po přihlášení v konzoli mysql pak napište tyto příkazy:

create database freenetis;
create user 'freenetis'@'localhost' identified by 'heslo';
grant all on freenetis.* to 'freenetis'@'localhost';

Stažení

Stažení z GITu

Pokud nemáte GIT klienta, pak

apt-get install git

teď si můžete FreenetIS stáhnout do adresáře /var/www/freenetis (ve větvi master je nejstabilnější verze, další větve slouží pro vývoj a testování)

cd /var/www
git clone https://github.com/freenetis/freenetis.git freenetis

Povolte zápis do složek freenetis, freenetis/upload a vytvořte složku pro logování freenetis/logs:

cd /var/www/freenetis
chmod ugo+w . upload
mkdir -m 0777 logs

FreenetIS se neustále vyvíjí, aktualizace si stáhnete příkazem:

cd /var/www/freenetis
git pull

(což stáhne pouze modifikované soubory)

Instalace

Nyní by se po zadání vámi zvolené adresy FreenetISu do prohlížeče měl objevit instalátor s uvítáním.

Nastavení konfigurace

V první části vás instalátor informuje, že je potřeba vytvořit soubor konfigurační soubor config.php. Klikněte na tlačítko Další krok.

Nyní vás instalátor vyzve na zadání údajů pro přístup k MySQL serveru. Použijte údaje, které jste použili u přípravy MySQL a klikněte na Odeslat.

Pokud jste zadali správné údaje, instalátor vás informuje, že nastavení konfigurace bylo dokončeno. Jinak vás upozorní, že se nepodařilo připojit k databázi s návrhy možných problémů.

Až se vám podaří tyto chyby opravit, klikněte na tlačítko Další krok.

Volitelné: Ruční vytvoření config.php

Pokud nemáte práva zápisu do adresáře freenetis, instalátor vám vygeneruje kód, který zkopírujte a uložte jako config.php do adresáře freenetis. Dokud tak neučiníte, v instalaci nebude možno pokračovat!

Samotná instalace

Nyní by se před vámi měla objevit samotná instalace s formulářem s informacemi o vašem sdružení. Po jeho vyplnění by měla být instalace hotova.

Volitelné: Ruční vytvoření .htaccess

Pokud jste zatrhli možnost Čistá URL a nemáte práva zápisu do adresáře freenetis, instalátor vám vygeneruje kód, který zkopírujte a uložte jako .htaccess do adresáře freenetis. Pokud tak neučiníte, vaše instalace nemusí fungovat korektně!

Zprovoznění "plánovače"

FreenetIS má v sobě vlastní scheduler který je potřeba pravidelně zpouštět z cronu. Do cronu přidejte tento řádek:

#FreenetIS scheduler
* *   * * *  root  wget -O /dev/null http://<hostname>/cs/scheduler/run

Pokud používáte SSL s neověřeným nebo s neplatným certifikátem použijte:

#FreenetIS scheduler
* *   * * *  root  wget -O /dev/null https://<hostname>/cs/scheduler/run --no-check-certificate