Automatické testování v NetBeans

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Integrace PHPUnit do NetBeans

Instalace balíků

v Ubuntu/Debianu:

sudo apt-get install phpunit

ve Fedoře:

sudo yum install phpunit

Nastavení NetBeans

Zadat cestu k binárce PHPUnit (obvykle /usr/bin/phpunit) ručně, nebo pomocí tlačítka Search v okně

Nástroje > Předvolby > PHP > Unit Testing


Vytvoření testů

V kontextovém menu testovaného zdrojového souboru/složky vyberte

Nástroje > Create PHPUnit tests

zadejte cestu ke složce (složka tests v kořenovém adresáři FreenetISu), do které se budou automaticky generovat testovací soubory. Dojde k vygenerování kostry pro vytváření testů vybraného souboru. Do tohoto souboru naimplementujte testy pro jednotlivé metody.


Spuštění testů

Ve vlastnostech projektu povolte v okně PHPUnit Use Bootstrap a Use Bootstrap for Creating New Unit Tests a jako Bootstrap soubor vyberte index.php v kořenovém adresáři FreenetISu.

V kontextovém menu zdrojového souboru, který chcete otestovat, vyberte možnost Test. Případně v menu Run vybrat Test project. Následně proběhne automatická kontrola všech testů a zobrazení výsledků v okně Test Results.