Štábní kultura

Z Freenetis Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vývojářům FreenetISu je doporučeno dodržovat zde definované pravidla pro zvýšení čitelnosti a jednotnosti zdrojových kódů.

Každý zdrojový soubor by měl začínat následujícím kódem:

<?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.');
/*
 * This file is part of open source system FreenetIS
 * and it is released under GPLv3 licence.
 * 
 * More info about licence can be found:
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
 * 
 * More info about project can be found:
 * http://www.freenetis.org/
 * 
 */

Odsazování

Odsazování zdrojového textu se provádí pomocí tabulátoru. pokud není uvedeno jinak, předpokládá se právě tato velikost odsazení.

Zalamování

Řádek kódy controllerů, modelů a helperů by neměl přesahovat 80 znaků. Pro řádky přesahující tuto délku zalamujeme zdrojový kód dle následujících pravidel:

Zalamování polí

array
(
  'a', 'b', c', 'd', 'e',
  'f', 'g'
);
array
(
  'a'  => val1,
  'b'  => val2
);

Zalamování argumentů funkcí

Zalamujeme i argumenty v definicích a deklaracích.

Používá se odsazení vnitřních argumentů o 2 tabulátory

funkce(arg1, arg2,
    arg3, arg4
);

nebo

funkce(
    arg1, arg2,
    arg3, arg4
);

Řetězené metody objektů

Toto zalamování je vhodné i pokud řádek kódu nepřesahuje 80 znaků.

Používá se odsazení o 2 tabulátory

$object->method1()
    ->method2();

Složené podmínky

if (conditionA && (
    conditionB ||
    conditionC
  ))
{
  ...
}