Instalace na MySQL 5.7 a vyšší

Z Freenetis Wiki
Verze z 27. 12. 2018, 15:08, kterou vytvořil Dzolo (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

UPOZORNĚNÍ: Toto nastavení není nutné pro MariaDB! Pokud instalujete na Debian nemělo by být nutné provádět níže popsanou změnu konfigurace.

Pro instalaci na MySQL 5.7 a vyšší je nutné v konfiguraci MySQL nastavit:

[mysqld]
sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Migrace databáze

Pokud migrujete databázi na MySQL 5.7 a vyšší z nižší verze a používali jste v minulosti FreeenetIS ve verzi 1.1.19 a nižší, pak je nutné provést před migrací následující SQL dotaz nad databází:

update address_points set gps=NULL where gps = '';